จดบริษัทดียังไง

รวมเหตุผล จดบริษัทดียังไง ที่ผู้ประกอบการต้องรู้!

หากคุณคือหนึ่งในผู้ประกอบการมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งบริษัท และการจดทะเบียนบริษัท หรือที่เข้าใจกันในนามของนิติบุคคล แล้วการ จดบริษัทดียังไง มีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง? วันนี้ นรินทร์ทอง ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทมาให้ทุกคน โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ เพื่อนำไปเป็นตัวช่วยประกอบการจัดสินใจในอนาคต

 

เหตุผลในการ จดบริษัทดียังไง

เหตุผลในการจดบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทมีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพราะการจดทะเบียนจะช่วยประหยัดภาษีให้กับคุณได้ โดยนิติบุคคลจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษี 300,000 บาทแรก และอัตราภาษีต่ำสุดคือ 15% อัตราภาษีสูงสุดคือ 20% ต่างจากบุคคลธรรมดาที่จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษีที่ 150,000 บาทแรก โดยมีอัตราภาษีต่ำสุดอยู่ที่ 5% และ อัตราภาษีสูงสุดคือ 35%

ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่านิติบุคคลจะประหยัดภาษีมากกว่าบุคคลธรรมดา ในเรื่องการยกเว้นภาษีแรกเริ่ม และ อัตราภาษีที่เสียสูงสุด ส่วนใครที่เปิดธุรกิจมานานแล้วต้องการจดทะเบียนบริษัท นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ เนื่องจากการจดทะเบียนจะต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานรัฐฯ ถือว่าได้รับการตรวจสอบถึงการมีอยู่จริง และมีความน่าเชื่อถือด้านงานเอกสาร งานบัญชี รวมถึงการจัดตั้งองค์กร ถ้าหากเป็นธุรกิจที่ต้องติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก ความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งสำคัญทั้งลูกค้า และ คู่ค้า
 2. ธุรกิจได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐฯ ธุรกิจได้รับเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐฯ หากเกิดปัญหาภาวะวิกฤติ เช่น Covid-19 ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ จะได้รับเงินทุนจากโครงการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐฯ
 3. หากธุรกิจขาดทุนไม่เสียภาษี หากการทำธุรกิจในปีนั้นเกิดขาดทุนขึ้นมา บริษัทไม่ต้องเสียภาษีประจำปี และยังสามารถนำมาหักภาษีในอนาคตได้อีก 5 ปี
 4. เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่าย ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำได้ง่าย เพราะการจดทะเบียนทำให้นิติบุคคลมีข้อมูลการทำบัญชี และเอกสารประกอบการทำบัญชีรายการรับรายจ่ายที่ชัดเจน
 5. ติดต่อธุรกิจง่ายมากขึ้น การจดทะเบียนธุรกิจเป็นการแสดงตัวตนในการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง เพราะมีข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลทางบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากการจดทะเบียนบริษัทจำเป็นต้องมีการทำบัญชี และปิดงบประจำปี

นอกจากนี้การจดทะเบียนบริษัทยังมีข้อดีในด้านการสร้างเครดิตทางบัญชี เพราะเมื่อทำการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีรายละเอียดในเรื่องการทำบัญชีมากมาย ซึ่งรายละเอียดยิบย่อยเหล่านี้ ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้แสดงต่อสรรพากร เมื่อผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะกู้ยืม สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้ยืมได้ ซึ่งจะช่วยให้การยื่นขออนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังในการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท

สำหรับการ จดบริษัทดียังไง ? การจดทะเบียนบริษัทต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญหลายประการ เช่น ลักษณะของกิจการ, เงินทุน และ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนอกจากจะมีข้อดีแล้วก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจจดทะเบียน

 1. สถานที่ในการจดทะเบียน ถ้าต้องการใช้คอนโดมิเนียมเป็นพื้นที่จัดตั้งบริษัท สามารถจดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับทางสรรพากรได้ แต่ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนั้น และต้องมีสถานประกอบการอยู่ในคอนโดมิเนียมเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
 2. คำนึงถึงเรื่องของภาษี แม้ว่าอัตราการเสียภาษีนิติบุคคล จะถูกกว่าอัตราการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้หมายความว่าการจดทะเบียนบริษัทจะทำให้คุณเสียภาษีถูกลงเสมอไป เพราะต้องคำนึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายของเงินได้นั้นๆ และอัตราค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเหมาได้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำบัญชีเพิ่มขึ้น
 3. การใช้เงินทุน เงินทุนในการจัดตั้งบริษัท โดยทั่วไปหุ้นจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท ต่อ 1 หุ้น กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ คือ 15 บาท และจะต้องมีหุ้นส่วน 3 คนขึ้นไปตามกฎหมายกำหนด ถ้าหากต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 100,000 – 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ) เพราะหน้าที่ของเงินทุนเป็นตัวบ่งบองถึงการสร้างความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการชำระหนี้ ถ้าหากไม่มีเงินทุนเพียงพออาจทำให้ลดความน่าเชื่อถือของบริษัทลงได้

โดยในส่วนของข้อควรระวังเหล่านี้เราสามารถจัดการได้ ด้วยการเลือกสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถลงทุนได้ในระยะยาว ไม่เกิดความผิดพลาดต่อธุรกิจในอนาคต

ทำไมต้องจดทะเบียนบริษัท

การ จดบริษัทดียังไง ? จะเห็นได้ว่าการที่ จดทะเบียนบริษัทไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการส่วนมากด้วยซ้ำ ทั้งในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้ที่น้อยกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา ความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมไปถึงโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการเป็นบุคคลธรรมดา

ถ้าหากใครที่เริ่มต้นทำธุรกิจ หรือทำมาสักพักแล้วต้องการจดทะเบียน ข้อแนะนำ คือ ควรศึกษาข้อมูล รวมถึงผลประโยชน์และข้อควรระวังของการจดทะเบียนให้ดี เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการแบบปกติได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนบริษัท แต่ถ้าต้องการให้ธุรกิจของคุณมีความก้าวหน้าทั้งทางด้านผลกำไร และ ความน่าเชื่อถือ การจดทะเบียนบริษัทจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีภาระเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบทางด้านการเงิน แต่ถึงอย่างไรนั้นการมีใบรับรองการจดทะเบียน ก็เป็นตัวการันตีว่าธุรกิจของคุณน่าเชื่อถือ และมีความมั่นคงในกิจการ

ควรจดทะเบียนบริษัทเมื่อไหร่?

จดทะเบียนบริษัท

การตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบริษัท หากธุรกิจที่ทำไม่ได้ใหญ่มาก หรือเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ และยังไม่พร้อมที่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทำบัญชี การจ้างสอบบัญชี การปิดงบ แนะนำว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจ หรือเปลี่ยนสถานะมาเป็นนิติบุคคล แต่ถ้าใครที่เปิดธุรกิจมานาน มีเงินทุนที่เพียงพอ และคิดว่าเหมาะสมแล้วก็สามารถเริ่มดำเนินการทำได้ทันที

ถ้าหากคุณเป็นเจ้าของกิจการ และยังลังเลว่าธุรกิจของคุณต้องจดทะเบียนบริษัทหรือไม่? หรือกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียน ขอแนะนำ นรินทร์ทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี รวมไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล ตัวเลือกที่ทำให้การจดทะเบียนบริษัทกลายเป็นเรื่องง่าย และช่วยเพิ่มความก้าวหน้าให้กับธุรกิจ

 

 

เลือกจดทะเบียนบริษัท กับ นรินทร์ทอง พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!

สำหรับใครที่สนใจจดทะเบียนบริษัท ยื่นภาษีอากร หรือทำบัญชีบริษัท ต้องเลือกทำกับ บริษัท นรินทร์ทอง จำกัด เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี รวมไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการมากกว่า 20 ปี ทำให้มั่นใจได้เลยว่าหากเลือกใช้บริการกับเรา จะทำให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดแน่นอน อยากเติบโตในธุรกิจเลือก Narinthong !!

 • บริการส่งภาษีอากร
 • บริการจดทะเบียบบริษัท
 • บริการทำเงินเดือนพนักงาน
 • บริการรับทำบัญชี

 

นรินทร์ทองอยากให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

 

 

 

ใครมีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษา นรินทร์ทอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Facebook : NarinthongOfficial

E-mail : narinthong.ac@gmail.com

Line : @Narinthong

Tel : 081-627-6872 , 02-404-2339

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า