รับยื่นภาษี กับ สำนักงานบัญชีคุณภาพ ต้องที่นรินทร์ทอง

ภาษีเป็นสิ่งที่คนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์จะต้องทำการยื่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ โดยผู้ที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ต่อเดือนจะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ทุกๆ ปี ยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่มีพนักงานจำนวนมาก ก็ต้องทำแบบยื่นภาษีจำนวนเยอะ การยื่นภาษี และการทำแบบยื่นภาษีจะต้องอาศัยความชำนาญ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษีได้ ซึ่งถ้ายื่นภาษีไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ทำการยื่นภาษี จะถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย นรินทร์ทอง รับยื่นภาษี รวมถึงบริการด้านบัญชี และภาษีต่างๆ นอกจากนั้นยังมีบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้เรื่องของบัญชีภายในบริษัทเป็นเรื่องง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นใครที่ต้องการยื่นภาษีต้อง เลือกยื่นภาษีกับนรินทร์ทอง 

การยื่นภาษี สำคัญอย่างไร ?

การยื่นภาษีถือว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ โดยการยื่นเภาษีเป็นการแสดงหลักฐาน ที่ใช้ในการบอกสถานะทางการเงิน และการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งรัฐจะเอาเงินที่เรายื่นภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นแล้วการยื่นภาษีก็มีความสำคัญมากกว่าแค่ การทำตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 • เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด และเป็นการให้ข้อมูลกับภาครัฐ การที่เรายื่นภาษี นอกจากจะเป็นการทำตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะต้องจ่ายภาษี

นอกจากนั้นยังเป็นการให้ข้อมูลกับรัฐ เพื่อให้รัฐนำเอาข้อมูลการยื่นภาษีของเราไปใช้ในการวางแผน และช่วยเหลือประชาชน เพราะจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่คนในประเทศมีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ รวมถึงบริษัท และธุรกิจส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณไหน ซึ่งการยื่นภาษีสามารถช่วยให้รู้รายได้ภายในประเทศได้

 • เป็นการแสดงสถานะทางการเงิน ส่วนใหญ่การยื่นภาษีจะเป็นการแสดงหลักฐานทางการเงิน ซึ่งทำให้รู้สถานะทางการเงินของคนๆ นั้นได้ อีกทั้งยังทำให้รู้สถานะทางการเงินของบริษัทได้ด้วยว่า บริษัทเป็นอย่างไร และมีการเติบโตขึ้นมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นการยื่นภาษียังสามารถใช้ในการขอกู้กับสถาบันการเงิน และผู้ลงทุนต่างๆ ได้อีกด้วย

เมื่อมีการยื่นภาษี และแบบแสดงภาษีแล้ว ก็จะทำให้การลงทุนในระยะยาวเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการยื่นภาษีเป็นประจำยังมีประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีอีกด้วย เช่น ในกรณีที่เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล เปอร์เซ็นต์ของภาษีที่จะต้องจ่ายก็จะน้อยลง นอกจากนั้นยังมีกรณีที่หากมีการซื้อประกันชีวิต ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ซึ่งถ้าไม่มีการยื่นภาษีอาจทำให้โดนตรวจสอบ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ นอกจากนั้นยังอาจทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ ดังนั้นจึงควรยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องยื่นภาษีให้ถูกต้อง สำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของบริษัท หากอยากให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องง่ายขึ้น ต้องเลือกยื่นภาษีกับทางนรินทร์ทอง

 

รับยื่นภาษี และรายละเอียดบริการเกี่ยวกับภาษีต่างๆ

นรินทร์ทองไม่ได้มีบริการแค่รับยื่นภาษีเท่านั้น แต่ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องกับภาษีอีกหลายอย่าง ทั้งการจัดทำรายงาน การยื่นภาษี และการให้คำปรึกษาการวางแผนทางด้านภาษีอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

 1. บริการทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นบริการในการจัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับภาษีซื้อ และภาษีขาย ที่เจ้าของกิจการใช้ในการยื่นเพื่อแสดงภาษีในทุกๆ เดือน
 2. บริการจัดทำยื่นภาษีรายการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3 และ53) เป็นบริการในการจัดทำการยื่นภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ถึงฐานเงินเดือนที่จำเป็นจะต้องเสียภาษี (ภ.ง.ด.1) , บริการยื่นเพื่อแจ้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของนิติบุคคลเมื่อทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) และบริการยื่นเพื่อแจ้งหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคลกับนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53)
 3. บริการยื่นประกันสังคมรายเดือน การยื่นเพื่อจ่ายประกันสังคมประจำเดือน ซึ่งเป็นกองทุนที่เราจ่ายเพื่อที่จะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงบริการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง และนายจ้างด้วย (ในกรณีที่มี)
 4. บริการนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ51) เป็นบริการในการทำแบบภาษี สำหรับใช้ในการยื่นภาษีนิติบุคคลในช่วงปลายปี (ภ.ง.ด.50) และแบบยื่นภาษีสำหรับใช้ในการยื่นภาษีนิติบุคคลในช่วงกลางปี (ภ.ง.ด.51)
 5. บริการดูแลวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้า พร้อมให้คำปรึกษาด้านภาษี นอกจากนั้นสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของภาษี นรินทร์ทองก็มีบริการให้คำปรึกษา และช่วยในการวางแผนให้กับบริษัทของคุณอีกด้วย


เลือกยื่นภาษี และเลือกบริการเสริมเกี่ยวกับภาษีกับ นรินทร์ทองดีอย่างไร ?

ก่อนที่จะยื่นภาษี จะต้องทำแบบยื่นภาษีซึ่งจะมีรายละเอียดทางการเงินต่างๆ ที่แสดงสถานะทางการเงิน ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะต้องถูกแจกแจงออกมา เพื่อประเมินว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ ยิ่งถ้าบริษัทมีรายได้มาก แบบแสดงภาษีในการยื่นภาษีจะต้องถูกต้อง และไม่ผิดพลาด ซึ่งจะต้องเลือกทำกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างที่ นรินทร์ทอง ที่ให้บริการทางด้านบัญชี และภาษีอากรที่ครบจบในที่เดียว

เนื่องจากว่านรินทร์ทองเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับบัญชี และกฎหมาย ที่ให้บริการมายาวนานมากกว่า 20 ปี นอกจากนั้นเรายังไม่ได้เป็นแค่สำนักงานบัญชีเท่านั้น แต่เรายังเป็น Partner ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะว่านรินทร์ทอง

 • ให้บริการมามากกว่า 20 ปี
 • ผ่านหลักสูตร DBD ตามกฎหมาย
 • มีบริการบัญชี และยื่นภาษีครบวงจร
 • มีบริการดี และใส่ใจลูกค้า

นรินทร์ทองอยากให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด  และรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ใครมีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Facebook :นรินทร์ การบัญชีและภาษี

ช่องทางอื่นๆ: นรินทร์ทอง

ราคาค่าบริการในการยื่นภาษี และค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ

เอกสารทางบัญชี
1 – 50 ชุด

2500 บาท / เดือน
 • บริการทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • บริการจัดทำยื่นภาษีรายการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3 และ53)
 • ยื่นประกันสังคม
  (พร้อมขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างหากมี)
 • บริการนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ51)
 • บริการดูแลวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษา

เอกสารทางบัญชี
51 – 100 ชุด

5,500 บาท / เดือน
 • บริการทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • บริการจัดทำยื่นภาษีรายการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3 และ53)
 • ยื่นประกันสังคม
  (พร้อมขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างหากมี)
 • บริการนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ51)
 • บริการดูแลวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษา

เอกสารทางบัญชี
151 – 200 ชุด

7,500 บาท / เดือน
 • บริการทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • บริการจัดทำยื่นภาษีรายการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3 และ53)
 • ยื่นประกันสังคม
  (พร้อมขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างหากมี)
 • บริการนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ51)
 • บริการดูแลวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษา

เอกสารทางบัญชี
201 – 250 ชุด

10,000 บาท / เดือน
 • บริการทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • บริการจัดทำยื่นภาษีรายการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3 และ53)
 • ยื่นประกันสังคม
  (พร้อมขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้างหากมี)
 • บริการนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 และ51)
 • บริการดูแลวางแผนทางด้านภาษีให้กับลูกค้าพร้อมให้คำปรึกษา

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าจัดส่งเอกสาร EMS, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรับเอกสารกรณีให้สำนักงานรับผิดชอบในการรับเอกสาร, และค่าธรรมเนียมและภาษีตามกฏหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า