รับทําเงินเดือนพนักงานราคา กับนรินทร์ทอง

สำหรับองค์กรอย่างบริษัทที่มีพนักงานหลายคน การทำเงินเดือนพนักงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำในทุกๆ เดือน เพื่อทำให้ระบบบัญชีภายในเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้น แต่ยิ่งมีจำนวนพนักงานมาก อาจทำให้การทำเงินเดือนลำบากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งถ้าหากไม่มีความชำนาญในการทำเงินเดือนมาก่อน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ หลายคนอาจจะมองว่าการทำเงินเดือนพนักงานไม่สำคัญ แต่จริงๆ แล้วการทำเงินเดือนเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน นับเป็นการทำตามกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการทำเงินเดือนจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวพนักงาน อีกทั้งยังส่งผลต่อองค์กร อาจทำให้องค์เกิดปัญหาทางด้านบัญชีได้ ดังนั้นอย่าละเลยการทำเงินเดือนพนักงาน และต้องทำให้ถูกต้อง ดังนั้นการทำเงินเดือนหนักงานจะต้องอาศัยความชำนาญอย่าง นรินทร์ทองที่ รับทําเงินเดือนพนักงานราคา เหมาะสมที่จะช่วยให้บริษัท หรือองค์กรของคุณ ประหยัดเวลาในการทำเงินเดือนมากยิ่งขึ้น

การทำเงินเดือนพนักงาน สำคัญอย่างไร ?

การทำเงินเดือนไม่ใช่แค่เพียงการจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานเท่านั้น แต่การทำเงินยังเป็นสิ่งที่ห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขาด เพราะหากทำเงินเดือนพลาดหมายความว่า พนักงานจะได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามที่กำหนด หรือได้รับเงินเดือนช้ากว่าที่ควรจะได้ ซึ่งจะส่งผลต่อพนักงานทางด้านจิตใจ และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัท นอกจากนั้นการทำเงินเดือนพนักงานยังมีความสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • ลดความผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน การทำเงินเดือนจะมีประโยชน์อย่างมากตอนที่พนักงานทำ OT หรือทำงานล่วงเวลา ที่จะมีวัน และเวลาพิเศษ จึงทำให้ต้องคิดเงินพิเศษเพิ่มจากเงินเดือนปกติ หากมีการทำเงินเดือนจะทำให้สามารถจ่ายเงินได้ถูกต้องตามที่พนักงานควรจะต้องได้รับ

นอกจากนั้นยังช่วยลดความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือนด้วย เพราะเมื่อมีการทำเงินเดือนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ระบบการจ่ายเงินเดือนมีความต่อเนื่อง และสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น เช่น เงินเดือน และเงินล่วงเวลาจะถูกตัดทุกๆ สิ้นเดือน และทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพนักงาน การที่เงินเดือนเข้าสม่ำเสมอ จะทำให้บัญชีบริษัทเป็นไปตามแบบแผนมากยิ่งขึ้น (วันในการจ่ายเงินเดือนพนักงานจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพนักงาน และบริษัท)

 • สามารถตรวจสอบเงินเดือน และระบบบัญชีได้ เมื่อมีการทำเงินเดือนพนักงาน จะทำให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของบริษัท สามารถตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนได้ ทั้งเงินเดือนปกติ และเงินล่วงเวลา ยิ่งองค์กรมีพนักงานมากยิ่งทำให้ต้องจ่ายเงินเดือนในจำนวนมาก หากไม่มีการทำเงินเดือนให้เป็นระบบอาจทำให้เมื่อจ่ายเงินเดือนไปแล้ว ตรวจสอบเงินเดือนที่ต้องจ่ายจริงไม่ได้ หรือเงินเดือนที่จ่ายไปอาจเกิดความผิดพลาด

การทำเงินเดือนไม่ได้ส่งผลต่อเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อเรื่องของระบบบัญชี และการเงินของบริษัทอีกด้วย หากมีการทำเงินเดือนจะทำให้เรารู้รายจ่ายของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานพนักงาน ว่าควรจะจ้างพนักงานเพิ่ม หรือลดจำนวนพนักงานลงดี

นอกจากนั้นยังช่วยลดความล่าช้าในการจ่ายเงินเดือนด้วย เพราะเมื่อมีการทำเงินเดือนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ระบบการจ่ายเงินเดือนมีความต่อเนื่อง และสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น เช่น เงินเดือน และเงินล่วงเวลาจะถูกตัดทุกๆ สิ้นเดือน และทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพนักงาน การที่เงินเดือนเข้าสม่ำเสมอ จะทำให้บัญชีบริษัทเป็นไปตามแบบแผนมากยิ่งขึ้น (วันในการจ่ายเงินเดือนพนักงานจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพนักงาน และบริษัท)

 • การบริหาร และจัดการเงินเดือนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการทำเงินเดือนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน อีกทั้งยังมีรายละเอียดมากกว่าที่คาดคิด อีกทั้งในบริษัทตำแหน่งต่างๆ ยังมีเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงเงินล่วงเวลาที่พนักงานบางคนจะได้จากการทำงานนอกเวลา หากทำเงินเดือนให้เป็นระบบ และวางแผนการทำเงินได้ดี ก็จะทำให้องค์กร หรือบริษัทนั้นๆ สามารถบริหารงานได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

การทําเงินเดือนพนักงานราคา และรายละเอียดต่างๆ

การทำเงินเดือนไม่ใช่แค่เพียงการออกสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงานเท่านั้น แต่การทำเงินเดือนยังมีรายละเอียดที่มากกว่านั้น ซึ่งนรินทร์ทองมีบริการรับทำเงินเดือนให้เลือกหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น

1.บริการคำนวณรายได้เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระ (แบบรายเดือน)

เป็นบริการที่จะช่วยคำนวณเงินเดือนพนักงาน ทั้งเงินเดือนปกติ และเงินค่าล่วงเวลา ที่จะช่วยทำให้การออกเงินเดือนของพนักงานบริษัทไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ยิ่งบริษัท หรือองค์กรของคุณมีพนักงานจำนวนมาก การทำเงินเดือนก็อาจมีการผิดพลาดได้ ดังนั้นจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่าง นรินทร์ทอง ที่จะช่วยคำนวณรายได้เงินเดือนพนักงานให้แก่คุณ เพื่อลดความล่าช้า และความผิดพลาดในการทำเงินเดือน

2.บริการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม (ไม่รวมแบบยื่น)

นอกจากการบริการคำนวณเงินเดือนพนักงานแล้ว นรินทร์ทองยังมีบริการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีกด้วย ซึ่งการหัก ณ ที่จ่ายเป็นสิ่งที่จะต้องทำการหักออกจากรายได้ที่พนักงานจะต้องได้ ซึ่งเป็นภาษีที่จำเป็นจะต้องจ่าย นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการคำนวณประกันสังคม ที่พนักงานจะต้องจ่ายในทุกๆ เดือนอีกด้วย ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคมจะถูกคำนวณ แล้วทำการหักออกจากเงินเดือนที่พนักงานจะได้รับ ซึ่งจะต้องมีการคำนวณให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำเงินเดือน นรินทร์ทองจะช่วยให้การคำนวณการหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคมเป็นเรื่องที่จ่ายมากยิ่งขึ้น

ทำเงินเดือนพนักงานกับนรินทร์ทอง ดีอย่างไร ?

นรินทร์ทอง เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับบัญชี และกฎหมาย ที่ให้บริการมายาวนานมากกว่า 20 ปี นอกจากนั้นเรายังไม่ได้เป็นแค่สำนักงานบัญชีเท่านั้น แต่เรายังเป็น Partner ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนั้น นรินทร์ทองยังครบจบในที่เดียว
 • ให้บริการมามากกว่า 20 ปี
 • ผ่านหลักสูตร DBD ตามกฎหมาย
 • บริการบัญชี และยื่นภาษีครบวงจร
 • บริการดีใส่ใจลูกค้า
สำหรับใครที่ต้องการทำเงินเดือนพนักงาน หรือไม่อยากให้การทำเงินเดือนผิดพลาด เลือกทำกับนรินทร์ทอง เพราะเรา รับทำเงินเดือนพนักงานราคา เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการทำเงินเดือนมายาวนาน ทำให้มั่นใจได้เลยว่าถ้าทำเงินเดือนพนักงานกับเรา จะช่วยลดความผิดพลาด และยังช่วยทำให้ระบบการเงิน การจ่านเงินเดือนของบริษัทเป็นไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 นรินทร์ทองช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด และรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ใครมีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook :นรินทร์ การบัญชีและภาษี ช่องทางอื่นๆ: นรินทร์ทอง

รายละเอียดการทำเงินเดือนพนักงาน

พนักงาน
1-25 คน

2,500 บาท / เดือน
 • คำนวนรายได้เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระ (รายเดือน)
 • คำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม (ไม่รวมยื่นแบบ)

พนักงาน
26-50 คน

3,500 บาท / เดือน
 • คำนวนรายได้เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระ (รายเดือน)
 • คำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม (ไม่รวมยื่นแบบ)

พนักงาน
51-100 คน

4,500 บาท / เดือน
 • คำนวนรายได้เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระ (รายเดือน)
 • คำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม (ไม่รวมยื่นแบบ)

พนักงาน
101-200 คน

9,000 บาท / เดือน
 • คำนวนรายได้เงินเดือนพนักงานที่ต้องชำระ (รายเดือน)
 • คำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม (ไม่รวมยื่นแบบ)

หมายเหตุ: ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน โดยราคาค่าบริการในการคิดคำนวณรายได้ต่อเดือน และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า