เอาเงินออกจากบริษัท อย่างไรให้ถูกวิธี กับเรา Narinthong

การดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ต้องมีการวางแผนต่างๆ ทางด้านการเงิน เช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ หากต้องการ เอาเงินออกจากบริษัท ควรทำอย่างถูกวิธี ไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดปัญหาทางการเงิน จากการที่นำเงินบริษัทไปใช้ร่วมกับเงินส่วนตัว

แต่ถ้าคุณรู้วิธีการเอาเงินออกจากบริษัทอย่างถูกต้อง นอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาทางการเงินแล้ว ยังมีเรื่องของภาษีที่คุณไม่ต้องกังวลอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่ามีวิธีไหนบ้าง กับ นรินทร์ทอง !

 

ทำไมต้องเอาเงินออกจากบริษัทให้ถูกวิธี

หากคุณต้องการนำเงินออกจากบริษัทให้ถูกวิธี จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การทำธุรกิจมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 แบบ คือ ‘บุคคลธรรมดา’ เป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน ทำให้สามารถจัดการกับการเงินได้ง่าย มีการชำระภาษีในชื่อของตัวเอง และเงินในบัญชีก็เป็นของเรา เพียงแค่ต้องบริหารจัดการกับการเงินให้ดี

ส่วน ‘นิติบุคคล’ ถือว่ามีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะทำให้เงินถูกแยกระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจ ถึงแม้ว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัท หากมีการนำเงินออกมาใช้ ทางบัญชีก็จะทำการบันทึกว่าคุณเป็นลูกหนี้ ทำให้เกิดปัญหาที่ค่อนข้างวุ่นวายเกี่ยวกับภาษี เพราะการกู้ยืมต้องมีการคิดดอกเบี้ย (อัตราตามตลาด) และต้องทำการปรับปรุงกำไร เพื่อให้ธุรกิจของคุณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง

 

วิธีการ เอาเงินออกจากบริษัท

ทางเราขอแนะนำเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเอาเงินออกจากบริษัท ด้วยวิธีที่ช่วยให้คุณได้ทราบที่มาที่ไปของเงินอย่างชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบกับปัญหาทางการเงิน โดยมีทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้

1 – จ่ายเงินในรูปแบบของค่าจ้าง

เอาเงินออกจากบริษัท

การนำเงินออกจากบริษัทด้วยวิธีการจ่ายเงินในรูปแบบของค่าจ้าง เจ้าของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเหมือนกับพนักงานทั่วไป ก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลที่ทำงานภายในบริษัทเช่นกัน จะทำให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และโบนัส เป็นต้น

โดยตามกฎหมายหากธุรกิจของคุณได้จดทะเบียน เจ้าของบริษัทจะกลายเป็นบุคคลธรรมดา และบริษัทเป็นนิติบุคคล จึงทำให้เงินเดือนของกรรมการถือว่าเป็นเงินได้ ที่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในกรณีที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้

 

2 – จ่ายเงินในรูปแบบของค่าบริการ

เอาเงินออกจากบริษัท

ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ทำงานประจำกับทางบริษัท แต่ยังคงคอยให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจบ้างในบางครั้ง เพื่อให้งานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี ทางบริษัทจะสามารถจ่ายเป็นเงินในรูปแบบของค่าบริการ หรือค่าจ้าง (หากคุณลงมือทำ)

ซึ่งการจ่ายเงินของบริษัทจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% จากคุณ และจำนวนเงินที่คุณได้รับมานั้น ต้องนำไปรวมเพื่อคำนวณหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยเช่นกัน

 

3 – จ่ายเงินในรูปแบบของค่าเช่า

เอาเงินออกจากบริษัท

เจ้าของบริษัทสามารถได้รับค่าตอบแทน จากการจ่ายเงินในรูปแบบของค่าเช่าได้ หากเจ้าของบริษัทเป็นผู้ให้เช่าสินทรัพย์แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดิน บ้าน หรืออาคาร เอาไว้ทำพื้นที่ของสำนักงาน และโกดังที่เก็บสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ตามกฎหมายของการจ่ายค่าเช่า ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากเจ้าของ โดยค่าเช่าที่คุณได้รับจะถูกนำไปคำนวณเงินได้บุคคลธรรมดาในการเสียภาษี

 

4 – จ่ายเงินในรูปแบบของเงินปันผล

เอาเงินออกจากบริษัท

ถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นที่ธุรกิจได้รับกำไร ทางบริษัทจะให้ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลให้กับคุณ ซึ่งต้องมีการสำรองตามกฎหมายก่อนการจ่ายเงินปันผล โดยจำนวนเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของหุ้นที่คุณถือ หากถือเป็นจำนวนมากย่อมได้รับเงินปันผลมากเช่นกัน

โดยเงินปันผลที่คุณได้รับนั้น จะต้องนำไปรวมคำนวณหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการนำเงินปันผลไปรวม เพื่อคำนวณหาภาษีประจำปี ก็สามารถหัก ณ ที่จ่าย 10% ให้กับทางกรมสรรพากรได้

 

การนำเงินออกจากบริษัทแบบใดประหยัดภาษีมากที่สุด

 • ค่าจ้าง หากเจ้าของได้รับเงินเดือนจากบริษัท ทางบัญชีของบริษัทจะนับว่าเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้สามารถลดการเสียภาษีได้ถึง 20 % แต่ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทคุณ
 • ค่าบริการ บริษัทที่มีการจ่ายเงินในรูปแบบของค่าบริการ จะทำให้สามารถนำเงินจำนวนนั้นไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ โดยนำค่าบริการหักกับรายได้ เพื่อคำนวณหากำไรสุทธิในการเสียภาษี
 • ค่าเช่า จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เช่นกัน สามารถจ่ายได้ตามจำนวนที่บริษัทจ่ายจริง (แต่รถยนต์นำไปหักได้สูงสุดเดือนละ 36,000บาท)
 • เงินปันผล ถือว่าเป็นเงินที่ได้รับจากกำไรของการทำธุรกิจ ทำให้ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของบริษัท จึงไม่สามารถนำเงินปันผลไปลดกำไรสุทธิของการเสียภาษีได้

 

การที่คุณเอาเงินออกจากบริษัทแบบถูกวิธี จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านการเงิน เพราะเมื่อไหร่ที่คุณจดทะเบียนนิติบุคคล ก็ต้องมีการจัดทำบัญชีให้กับทางบริษัท ถ้าคุณนำเงินออกมาใช้โดยไม่มีสาเหตุ จะทำให้คุณกลายเป็นลูกหนี้จากการกู้ยืมเงินบริษัท แถมยังทำให้การทำบัญชีเป็นเรื่องยากอีกด้วย

สำหรับใครที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี และรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก สามารถติดต่อมาได้ที่ นรินทร์ทอง เพราะเราให้บริการที่ช่วยดูแลบัญชีบริษัทของคุณอย่างครบวงจร ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเงินอีกต่อไป

 

รู้สึกว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก นรินทร์ทอง ช่วยคุณได้ !

บริษัท นรินทร์ทอง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี รวมไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการมากกว่า 20 ปี โดยมีบริการให้คุณได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การส่งภาษีอากร ทางเราสามารถยื่นภาษีให้ได้ โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดเตรียมเอกสาร รวมไปถึงรับจัดทำรายงาน และให้คำปรึกษาทางด้านภาษี
 • รับจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียน เพราะเราสามารถช่วยคุณได้
 • รับทำเงินเดือนพนักงาน มีการคำนวณเงินเดือนพนักงานอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้พนักงานได้รับเงินเดือนช้า หรือไม่ครบตามที่กำหนด
 • ให้บริการรับทำบัญชี หากใครที่กำลังรู้สึกว่าการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายภายในบริษัท ทางเราพร้อมที่จะดูแลคุณ

 

นรินทร์ทองอยากให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

และรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 

ใครมีข้อสงสัย ต้องการคำปรึกษา นรินทร์ทอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่…

Facebook : NarinthongOfficial

E-mail : narinthong.ac@gmail.com

Line : @Narinthong

Tel : 081-627-6872 , 02-404-2339

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า