ข้อควรรู้ ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท ได้ไหม?!

การดำเนินเรื่องในการจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการเตรียมข้อมูลก่อน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – ที่อยู่ของกรรมการ, จำนวนทุน, เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี และที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เป็นต้น โดยที่ตั้งหรือสถานที่ของสำนักงานจะสามารถใช้บ้าน ตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ได้ แต่ในบางกรณีผู้ประกอบการบางคนมีคอนโด แต่ไม่รู้ว่า ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท ได้หรือเปล่า

วันนี้ นรินทร์ทอง จะพาคุณมาทำความรู้จักกับการจดทะเบียนบริษัทแบบเบื้องต้น พร้อมกับตอบข้อสงสัยว่า คอนโดจดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่ และมีข้อจำกัดในเรื่องใดบ้าง ถ้าพร้อมแล้วคุณจะต้องไม่พลาดกับบทความนี้!

ผู้ประกอบการสามารถ ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท ได้ไหม?

ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท และใช้คอนโดเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามารถทำได้ ถ้าคุณเป็นเจ้าของห้องหรือมีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่, มีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน และไม่กระทำการใดๆ ภายในคอนโด ที่มีโอกาสให้โครงสร้างได้รับผลกระทบต่อความมั่นคง การป้องกันความเสียหายของอาหาร หรือการกระทำอื่นๆ ที่ถูกกำหนดเอาไว้ภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

แต่ถ้าคุณเป็นผู้เช่าคอนโดหรือไม่ได้ถือกรรมสิทธิ์โดยตรง ทำให้ไม่สามารถนำคอนโดไปจดทะเบียนบริษัทได้ นอกจากคุณจะทำการดำเนินเรื่อง เพื่อขออนุญาตผู้ให้เช่าหรือนิติบุคคลว่าต้องการนำที่ตั้งไปจดทะเบียน หรือลองตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อก่อน ว่ามีข้อบังคับที่ไม่ให้ดำเนินการหรือเปล่า

 

ใครที่เหมาะกับการใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท?

ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท จะเหมาะกับธุรกิจที่มีการทำงานเพียงแค่ 1 – 2 คน อย่างธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจที่ไม่มีการสต๊อกสินค้า เป็นการซื้อมา – ขายไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อน และรบกวนผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดอาคารเดียวกัน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของโครงการ มีการได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีใบยินยอมจากทางเจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล

สำหรับใครที่มีพนักงานมากกว่า 2 คนขึ้นไป และต้องการทำออฟฟิศภายในคอนโด จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นพื้นที่ด้านล่างของคอนโด, พลาซ่า หรืออยู่ในพื้นที่ประกอบการค้า เพราะถือว่าไม่ได้ทำกิจการภายในที่อยู่อาศัย มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน และช่วยให้ไม่ขัดต่อข้อบังคับของกฎหมาย

 

ข้อควรระวังจากการใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท

ในส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะถึงแม้ว่าการใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัทจะสามารถทำได้ หรือมีผู้ประกอบการบางคนใช้คอนโดจดทะเบียนได้จริง แต่ยังคงมีข้อบังคับหรือข้อควรระวังที่คุณต้องรู้ คือ

 • มีโอกาสกระทำผิดต่อกฎหมาย การที่คุณเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ภายในพื้นที่ และทำตามข้อกำหนดของโครงการ ก็ยังคงมีกฎหมายตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 4 (มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) มาตรา 17/1 ประกอบมาตรา 65 ที่ระบุเอาไว้ว่า การใช้ห้องชุดพักอาศัยเพื่อประกอบการค้า ทางเจ้าของต้องได้รับโทษตามกฎหมาย คือ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนอยู่ จึงต้องทำตามแบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
 • ส่งเสียงรบกวนยามวิกาล หากคุณทำกิจการหรือธุรกิจที่มีโอกาสส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล (ช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน) จนทางนิติได้บอกกล่าว หรือออกหนังสือแจ้งเตือนแล้ว แต่ห้องของคุณก็ยังคงส่งเสียงดังรบกวนอยู่ จะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 (มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560) มาตรา 74 จะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

คอนโดสามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ได้หรือไม่?

เมื่อก่อนทางกฎหมายจะไม่อนุญาตผู้ประกอบการใช้คอนโดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการขายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ ที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะสามารถทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป และวิธีในการยื่นคำขอจดทะเบียนก็สะดวก เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางกรมสรรพากร เพื่อทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ

 

ควรใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัทดีไหม?

โดยสรุปแล้วคุณสามารถใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัทได้ แต่ก็มีข้อควรระวังในเรื่องของการกระทำผิดต่อกฎหมาย  หรือส่งเสียงรบกวน เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่คุณจดทะเบียนบริษัท ทางที่ดีขอแนะนำให้คุณใช้บ้าน, ตึกแถว และอาคารพาณิชย์จดทะเบียนบริษัทจะดีมากที่สุด

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกิจการ ที่มีความสนใจในการจดทะเบียนบริษัท และรู้สึกว่าการจดมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะ แถมเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจได้ยาก ทาง นรินทร์ทอง จะทำให้การจดทะเบียนเป็นเรื่องง่าย เพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ที่ทำให้คุณได้มีเวลาจัดการในด้านอื่นๆ ของธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท

ใช้คอนโดจดทะเบียนบริษัท

เจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจ และได้รับผลประกอบการในจำนวนที่สูง จะทำให้มีการเสียภาษีในอัตราสูงสุดอยู่ที่ 35% แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะอยู่ที่ 20% ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้น 2 คนขึ้นไป (เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) เพราะนอกจากจะช่วยให้การจ่ายภาษีถูกลง ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ, สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย และการเจรจาทางธุรกิจสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัทมี ดังนี้

 • การจองชื่อบริษัท ชื่อของบริษัทจำเป็นต้องมี เพื่อช่วยบ่งบอกตัวตนของธุรกิจหรือกิจการ โดยคุณสามารถทำการจองชื่อบริษัทก่อนได้ และยื่นจองได้สูงสุดถึง 3 ชื่อ ซึ่งทางนายทะเบียนจะเป็นผู้พิจารณา ถ้าลำดับแรกไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะดูชื่อในลำดับถัดไป (ในกรณีที่จองชื่อได้ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 30 วัน)
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ความสำคัญของหนังสือบริคณห์สนธิ ถือว่าเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ก่อตั้งบริษัทร่วมกัน และมีการแสดงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่แสดงต่อรัฐ ว่ามีการจดทะเบียนบริษัทได้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • การยื่นคำขอจดทะเบียน หากมีการเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้ทำการยื่นคำขอที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือผ่านระบบออนไลน์ทาง e-Registration

>อ่านบทความ จดทะเบียนบริษัท ได้ที่นี่<<<

 

ต้องการจดทะเบียนบริษัท นรินทร์ทอง ช่วยคุณได้ !

บริษัท นรินทร์ทอง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี รวมไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการมากกว่า 20 ปี โดยมีบริการให้คุณได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การส่งภาษีอากร ทางเราสามารถยื่นภาษีให้ได้ โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดเตรียมเอกสาร รวมไปถึงรับจัดทำรายงาน และให้คำปรึกษาทางด้านภาษี
 • รับจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียน เพราะเราสามารถช่วยคุณได้
 • งานทางด้านการเงิน จะเป็นการดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบเงินเดือน และประกันสังคมของพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในบริษัท
 • ให้บริการรับทำบัญชี หากใครที่กำลังรู้สึกว่าการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายภายในบริษัท ทางเราพร้อมที่จะดูแลคุณ

 

นรินทร์ทองอยากให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

และรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…

Facebook : NarinthongOfficial

E-mail : narinthong.ac@gmail.com

Line : @Narinthong

Tel : 081-627-6872 , 02-404-2339

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า