จดทะเบียนเพิ่มสาขา ต้องทำตอนไหนกับเรา Narin!

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ที่มีการจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของตัวเอง เมื่อธุรกิจดำเนินไปถึงจุดที่มีการเติบโต ทำให้ต้องรองรับฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้น การเพิ่มสาขาจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับใครที่กำลังวางแผน อยาก จดทะเบียนเพิ่มสาขา

ทาง นรินทร์ทอง จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มสาขาว่า  ธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่สามารถจดได้หรือไม่ ควรจดทะเบียนเพิ่มสาขาในตอนไหน และมีขั้นตอนอะไรบ้างที่คุณจะต้องเตรียมตัว

 

ใครสามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้?

จดทะเบียนเพิ่มสาขา

ผู้ประกอบการจะสามารถขยายสาขาเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อ ธุรกิจของคุณมีการใช้สถานที่ประกอบกิจการแบบประจำ โดยถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ประเภท คือ

 • ใช้สถานที่ประกอบกิจการ เป็นธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการ และจำเป็นต้องมีหน้าร้าน เพราะมีการทำงานแบบประจำ อย่าง ธุรกิจจำหน่ายเครื่องครัว, ธุรกิจร้านอาหาร หรือคลินิกความงาม เป็นต้น
 • ใช้สถานที่ผลิตสินค้าหรือวัสดุ ในส่วนนี้นับว่าเป็นโรงงานที่ผลิตสินค้า หรือวัสดุที่ใช้กันอย่างสม่ำเสมอ เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้า, โรงงานผลิตอาหาร และโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง
 • ใช้สถานที่เป็นคลังเก็บสินค้า หลังจากที่มีการผลิตสินค้าหรือวัสดุแล้ว บางบริษัทต้องขนส่งสินค้า ไปเก็บที่คลังของแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการกระจายสินค้าได้เป็นอย่างดี

แต่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ถ้าเป็นกิจการที่มีการใช้สถานที่ตั้งเพียงแค่ชั่วคราว จะไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มสาขาได้ ทำให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

 

ควร จดทะเบียนเพิ่มสาขา ตอนไหน?

จดทะเบียนเพิ่มสาขา

เมื่อการดำเนินธุรกิจไปถึงจุดที่กำลังเติบโตได้เป็นอย่างดี ทำให้มีฐานของกำไรและมีคนสนใจที่จะมาร่วมลงทุน จนทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสงสัย ว่าตัวเองควรจะขยายสาขาแล้วหรือไม่ หากคิดทบทวนแล้วว่าต้องการเพิ่มสาขาก็สามารถทำได้ แต่ต้องเปิดสาขาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กรมสรรพากรได้กำหนดเอาไว้

เพราะถ้าคุณเปิดสาขาเพิ่มเอง โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้ากับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ได้รับโทษจากกรมสรรพากร ตามมาตรา 90/1 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และถือว่าจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่ตามมาจากทางกรมสรรพากร เช่น

 • ใบกำกับภาษีซื้อ ที่ควรจะสามารถขอคืนได้ แต่ถ้าไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มสาขาให้ถูกต้อง ก็จะระบุสาขาไม่ได้ ทำให้ทางสรรพากรอาจให้กลายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม
 • ใบกำกับภาษีขาย ถ้ามีลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่สาขา แต่ทางผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียน ทำให้ต้องระบุเป็นสำนักงานใหญ่ ถือว่าเป็นการออกใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นปัญหากับทางลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากเราได้เช่นกัน

การจดทะเบียนเพิ่มสาขาสามารถทำตอนไหนก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ต้องเป็นการทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบ และป้องกันปัญหาที่มีโอกาสตามมาในอนาคต

 

มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หลังจากที่คุณได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มสาขาแล้ว และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนได้ 2 ที่ คือ ‘กรมสรรพากร’ และ ‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ โดยมีเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียม ดังนี้

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเพิ่มสาขากับทางกรมสรรพากร (ต้องดำเนินการจดก่อนเปิดสาขาไม่ต่ำกว่า 15 วัน)

 • แบบ ภ.พ. 09 : คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจ
 • แผนที่ตั้งสาขาบริษัทที่เพิ่มใหม่
 • กรณีที่ซื้อหรือเช่าสถานที่ : ให้นำสำเนาสัญญาซื้อขาย/เช่า มา
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาทะเบียน เจ้าบ้านหรือผู้ให้เช่า
 • รูปถ่ายบริษัท 3 รูป : รูประยะไกลให้เห็นป้ายชื่อบริษัทและป้ายบ้านเลขที่ในรูปเดียวกัน, รูปถ่ายระยะไกลให้เห็นทั้งตัวอาคาร และรูปถ่ายภายในอาคาร
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ฉบับล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน)
 • กรณีที่ไม่สามารถไปขอจดทะเบียนเองได้ : ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมา

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเพิ่มสาขากับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • แบบ บอจ.1 : คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
 • แบบ บอจ.4 : รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • กรณีที่ไม่สามารถไปขอจดทะเบียนเองได้ : ให้นำหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมา

 

ในมุมมองของธุรกิจที่มีการขยายสาขาเพิ่ม นับว่าเป็นการบ่งบอกถึงการเติบโตของกิจการได้อย่างชัดเจน ทำให้มีรายได้เข้ามามากขึ้น พร้อมกับฐานลูกค้าใหม่ แต่การเปิดสาขาเพิ่มจะต้องแจ้งกับทางกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ได้ทราบ เพื่อเป็นการจดทะเบียนเพิ่มสาขาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แถมยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจอีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะเพิ่มสาขาธุรกิจของตัวเอง และรู้สึกว่าเรื่องของการดำเนินงาน รวมไปถึงเอกสารเป็นอะไรที่ยุ่งยาก สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่ นรินทร์ทอง เพราะเราอยากให้คุณไปถึงความสำเร็จสูงสุดในธุรกิจ

 

อยากจดทะเบียนเพิ่มสาขา ต้องที่ นรินทร์ทอง !

บริษัท นรินทร์ทอง จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษี รวมไปถึงการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ด้วยประสบการณ์ที่ให้บริการมากกว่า 20 ปี โดยมีบริการให้คุณได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • การส่งภาษีอากร ทางเราสามารถยื่นภาษีให้ได้ โดยที่คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดเตรียมเอกสาร รวมไปถึงรับจัดทำรายงาน และให้คำปรึกษาทางด้านภาษี
 • รับจดทะเบียนบริษัท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียน เพราะเราสามารถช่วยคุณได้
 • งานทางด้านการเงิน จะเป็นการดำเนินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบเงินเดือน และประกันสังคมของพนักงานที่ทำงานอยู่ภายในบริษัท
 • ให้บริการรับทำบัญชี หากใครที่กำลังรู้สึกว่าการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมากมายภายในบริษัท ทางเราพร้อมที่จะดูแลคุณ

 

นรินทร์ทองอยากให้ธุรกิจของคุณพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด

และรู้ทุกการเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…

Facebook : NarinthongOfficial

E-mail : narinthong.ac@gmail.com

Line : @Narinthong

Tel : 081-627-6872 , 02-404-2339

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ และคุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน และคุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า